Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ՍՊՈՐՏԻ ՈԳԻ

Հակադոպինգային ծրագրերը հիմնված են սպորտին բնորոշ արժեքի վրա: Այս ներքին արժեքը հաճախ կոչվում է «սպորտի ոգի», բարոյական կատարելության ձգտումը հետապնդում անձնազոհության միջոցով բերում է յուրաքանչյուր մարզիկի բնական տաղանդների կատարելոգործմանը:

 

Հակադոպինգային ծրագրերը ուղղված են մարզիկների առողջությանը պաշտպանելուն և մարզիկներին հնարավորություն ընձեռել ձգտել մարդկային կատարելություն ՝ առանց արգելված նյութերի և մեթոդների օգտագործման: Հակադոպինգային ծրագրերը ուղղված են սպորտի ամբողջականության և կանոնների պահպանմանը`, արդար և ազնիվ մրցակցության, մրցակցության հավասար պայմանների պահպանմանը և մաքուր սպորտի արժեքի պահպանման առումով:

 

Սպորտի ոգուն, որը օլիմպիզմի և արդար խաղի սկզբունքն է: Սպորտի ոգին մարդու հոգու, մարմնի և մտքի միասնությունն է, և բնութագրվում է հետևյալ արժեքներով`

 • -էթիկա, արդարացի խաղ և ազնվություն
 • -մարզիկների իրավունքների պահպանում ըստ Օրեսգրքի
 • -անհատականության զարգացում և կրթություն
 • -ուրախություն և ժամանց
 • -թիմային աշխատանք
 • -նվիրվածություն
 • -Կանոնների և օրենքների հարգում
 • -հարգանք իր և մյուս մասնակիցների նկատմամբ
 • -քաջություն
 • -միասնական ոգի և համերաշխություն

 

Սպորտի ոգին արտահայտվում է ազնիվ խաղի սկզբունքը:

Դոպինգը սկզբունքորեն հակասում է սպորտի ոգուն:

Մարզիկները հետևելով կանոններին կարևոր դեր են խաղում սպորտը մաքուր և արդար մրցելու գործում։ Իրենց պատասխանատվությանը լուրջ չվերաբերվելու դեպքում մարզիկները կարող են բախվել հակադոպինգային կանոնների խախտումներին՝ ինչպես օրինակ նմուշի վերլուծության անբարենպաստ արդյունքը կամ գտնվելու վայրի մասին տեղեկություն չտրամադրելը։ Շատ կարևոր է նաև հիշել, որ դոպինգ թեստավորման ընթացակարգի կանոններին չհետևելու դեպքում, մարզիկները կկատարեն հակադոպինգային կանոնների լուրջ խախտումներ։

Ահա թե ինչ պետք է մարիզկները և մարզիկներին աջակցող անձնակազմը իմանալ դոպինգ թեստավորման ժամանակ իրենց իրավունքների և պատասխանատվությունների մասին։ Ինչպես նաև կարևոր է իմանալ, թե ինչի կարող է հանգեցնել ընթացակարգի կանոններին չենթարկվելը։

 

Մարզիկի պատասխանատվությունները դոպինգ թեստավորման ժամանակ

Մինչդեռ մարզիկները ունեն շատ իրավունքներ դոպինգ թեստավորման ժամանակ, նրանք պարտավոր են նաև պահպանել իրենց պատասխանատվությունները՝ համաձայն Թեստավորման և հետաքննության միջազգային ստանդարտի։ Դոպինգ թեստավորման ժամանալ մարզիկները պարտավոր են՝

 • Ենթարկվել թեստավորման ընթացակարգի կանոններին, ինչպես նաև դոպինգ թեստավորման անձնակազմի բոլոր հրահանգներին:
 • Անմիջապես ներկայանալ դոպինգ ստուգման կայան, եթե չկա ուշացման համար թույլատրելի պատճառ:
 • Ծանուցման ժամանակ ներկայացնել անձը հաստատող փաստաթուղթ;
 • Ծանուցման պահից սկսած մինչև դոպինգ ստուգման ավարտը մնալ դոպինգ ստուգման սպայի կամ շապերոնի հսկողության տակ:
 • Պահել նմուշառման տարան դոպինգ ստուգման սպայի և իր հսկողության տակ:
 • Մինչև նմուշի կնքումը միշտ հետևել նմուշի սրվակներին:
 • Ստուգել, որ նմուշի կոդի համարները ճիշտ է փաստաթղթավորված:
 • Լրացնել և ստորագրել դոպինգ ստուգման բոլոր համապատասխան փաստաթղթերը:

Մարզիկները պետք է հիշեն, որ համաձայն Համաշխարային Հակադոպինգային Գործակալության կանոնների նրանք կարող են ենթարկվել դոպինգ ստուգման ցանկացած ժամանակ և ցանկացած վայրում։ Մարզիկի պատասխանատվություն է հասանելի լինել դոպինգ ստուգման համար և ենթարկվել համապատասխան կանոններին։

 

Դոպինգ ստուգման կանոնների չենթարկվելը

Օրենսգիրքը սահմանում է մի քանի կանոնների խախտումներ, որոնք կարող են առաջանալ, եթե մարզիկը չկատարի իր պարտականությունները և չենթարկվի դոպինգ ստուգման ընթացակարգին։ Օրենսգրքի համաձայն՝ «Հակադոպինգային Գործակալությունը» պետք է հետաքննի դոպինգ ստուգման սպայի զեկույցի հիման վրա մարզիկի չենթարկվելու փաստը։

Համաձայն Օրենսգրքի Հոդված 2․3-ի, դոպինգ ստուգման համար ներկայանալու ծանուցումից հետո դոպինգ ստուգումից խուսափելը, փախչելը կամ հրաժարվելը համարվում է հակադոպինգային կանոնների խախտում։

Օրինակ՝

 • Հրաժարվել դոպինգ ստուգումից, որովհետև այն չի համապատասխանո մ մարզիկի կողմից հատկացված 60 րոպե ժամակահատվածին։ Մարզիկները կարող են թեստավորվել ցանկացած վայրում ցակացած ժամանակ, անգամ եթե այն տեղի է ունենալու 60 րոպե ժամակահատվածից դուրս։
 • Նմուշ չտրամադրելու և դոպինգ ստուգման սպայի կամ շապերոնի տեսադաշտից հեռանալը մեկ այլ պատճառով՝ օրինակ դպրոցի, մարզման կամ աշխատանքի համար։ Եթե պատճառը ողջամիտ է, դոպինգ ստուգման սպան պետք է ուղեկցի մարզիկին մինչև նրանք հասանելի կլինեն դոպինգ ստուգման համար
 • Դոպինգ ստուգման անձնակազմից խուսափելը՝ դժվարացնելով մարզիկի ծանուցման կամ մարզիկին տեսադաշտում պահելը:

Համաձայն Օրենսգրքի Հոդված 2․5-ի դոպինգ ստուգման ընթացակարգին խանգարելը կամ միջամտելը համարվում է հակադոպինգային կանոնների խախտում։

Օրինակ՝

 • Դոպինգ ստուգման սպայի աշխատանքին կամ թեստավորման ընթացակքրգին միտումնավոր միջամտելը կամ խանգարելը,
  փաստաթղթերը լրացնելուց հրաժարվելը և/կամ ընթացակարգը շահարկելը:
 • Կեղծ բշկական տեղեկանքներ, անդորրագրեր կամ այլ փաստաթղեր ներկայացնելը:
 • Գործակալության հետաքննության համար կարևոր տեղեկություն ունեցող վկային վախեցնելը:

Ինչպես նաև անընդունելի է, եթե մարզիկները վիրավորում, սպառնում կամ անհարգալից վերաբերմունք են ցուցաբերում։ Գործակալությունը որոշում կկայացնի՝ արդյոք այդպիսի վարքը հանդիսանում է հակադոպինգային կանոնների խախտում։

Այս կանոնները և հետևանքները կարող են նաև վերաբերել մարզիկին աջակցող անձնակազմին, օրինակ՝ մարզիչ, բժիշկ, ծնող, և այլն։ Դոպինգ ստուգման ընթացակարգին միջամտելու և/կամ մարզիկին խրախուսել, որ նա չենթարկվի կամ խուսափի դոպինգ ստուգումից կարող է հանգեցնել մարզիկի աջակցող անձնակազմի կողմից հակադոպինգային կանոնների խախտման։

Դոպինգ ստուգմանը ընթացակարգին չենթարկվելու հետևանքները
Դոպինգ ստուգման ընթացակարգին չենթարկվելը կարող է հանգեցնել չորս տարվա որակազրկման և այլ հետևանքների, ներառյալ բայց չսահմանափակվելով, մրցակցային արդյունքների զրոյականացման, ֆինանսավորման կորուստ և կանոների խախտման հանրային հրապարակում։ Մարզիկի որակազրկման ժամանակաշրջանը կարող է կրճատվել կախված հանգամանքներից։

Մարզիկների իրավունքները
Մարզիկը կարող է

 • Պահանջել դոպինգ ստուգման սպայի թեստավորման լիազորագիրը:
 • Խնդրել դոպինգ սպային իրականացնել դոպինգ ստուգումը ավելի դանդաղ:
 • Ստուգել դոպինգ ստուգման ընթացակարգի հետ կապված բոլոր մտահոգությունների փաստաթղթավորում։

 

Դոպինգ ստուգմանը Գործընթացի և գտնվելու վայրի մասին տեղեկություններ տրամադրելու մասին ավելին իմանալու համար,
դիտե՛ք հետևյալ տեսաֆիլմերը
https://www.youtube.com/watch?v=ng-tfA-TqUo
https://www.youtube.com/watch?v=JF_IaBN8OVg

Հոդվածի 2-ում ճշտվում և հստակեցվում են բոլոր այն հանգամանքները, որոնք հանդիսանում են հակադոպինգային կանոնների խախտումներ: Լսումներ դոպինգային դեպքերում կընթանա այն փաստի հիման վրա, որ մեկ կամ ավելի կանոնների խախտվում է տեղի ունեցել;

Մարզիկների կամ այլ անձանց պարտավորությունն է տեղեկացված լինել Արգելված նյութերի եւ մեթոդների ցուցակի մասին և ինչ իրենից ներկայացնում կանոնների խախտումը:

 • Արգելված նյութերի, նրանց մեթաբոլիտների կամ մարկերների առկայությունը մարզիկի փորձանմուշում:
 • Մարզիկների կողմից արգելված նյութերի կամ մեթոդների օգտագործումը կամ օգտագործման փորձը:
 • Նմուշառումից խուսափելը կամ հրաժարվելը
 • Գտնվելու վայրի մասին տեղեկատվություն չտրամադրելը
 • Դոպինգ ստուգման ցանկացած փուլում կեղծում կամ կեղծման փորձ
 • Մարզիկի կամ մարզիկին աջակցող անձնակազմի մոտ արգելված նյութի կամ մեթոդների առկայություն
 • Մարզիկի կամ այլ անձի կոզմից արգելված նյութեր կամ մեթոդների տարածում կամ տարածման փորձ:
 • Մրցումային կամ արտամրցումային շրջանում մարզիկին արգելված նյութի կամ մեթոդի նշանակումը կամ նշանակման փորձը, ինչպես նաև արգելված նյութերի օգտագործելու ժամանակ ցուցաբերած օգնությունը, միջնորդությունը, աջակցումը, արգելված նյութի օգտագործելու հրահրումը, դրդումը, օգտագործելու փաստի թաքցնումը:
 • Մարզիկի կամ այլ անձի կողմից մեղսակցություն կամ մեղսակցության փորձ
 • Արգելված համագործակցություն մարզիկի կամ այլ անձի կողմից
 • Մարզիկի կամ այլ անձի կողմից գործողություններ՝ որոնք կարող են խանգարել տեղեկություն փողանցել դոպինգ ստուգում նախաձեռնող կազմակերպությանը:

Սննդային հավելումները կարող են ռիսկային լինել, քանի որ դրանք կարող են պարունակել արգելված նյութեր, որոնք կարող են հանգեցնել դրական հակադոպինգային թեստի կամ այլ բաղադրիչներ, որոնք կարող են առաջացնել այլ առողջական խնդիրներ:

Սա կօգնի ձեզ հասկանալ, որ.

 •  Սննդային հավելումները կարող են լինել վնասակար:
 •  Օրենքներն ու կանոնակարգերը միշտ չեն կարող պաշտպանել Ձեզ վտանգավոր հավելումներից:
 •  Բժիշկները, մարզիչները և հասակակիցները կարող են չհասկանալ հավելումներ օգտագործելու ռիսկերը և կարող են ձեզ խորհուրդ տալ վտանգավոր սննդային հավելում:
 •  Ձեր վստահությունը սննդային հավելումների հանդեպ կարող է ավելորդ լինել:

Սննդային հավելումները կարգավորվում են հետշուկայական եղանակով, ինչը նշանակում է, որ ոչ մի կարգավորող մարմին փաստացի չի հաստատում պիտակի ճշգրտությունը կամ պարունակության անվտանգությունը նախքան դրանք վաճառելը: Այսպիսով, ոչ մի սննդային հավելում չի կարող 100 տոկոսով զերծ լինել ռիսկից: Եթե մարզիկները ցանկանում են օգտագործել հավելումներ՝ չնայած ռիսկերին, Գործակալությունը միշտ խորհուրդ է տալիս մարզիկներին օգտագործել միայն նրանք, որոնք հավաստագրված են երրորդ կողմի ծրագրի կողմից, որը ստուգում է սպորտում արգելված նյութերի առկայությունը:


Եթե ունեք հարցեր սննդային հավելումների վերաբերյալ, կարող եք
զանգահարել հետևյալ թեժ գծի հեռախոսահամարներով՝

+374 94 28 20 18

+374 99 17 22 88


Ընդհանուր թյուրիմացություն կա, որ հավելումները կարող են փոխարինել սննդին կամ նույնիսկ գերազանցում են սննդին: Սա սխալ է. Հավելումները լավ սնվելու միջոց չեն: Հավելումները ավելորդ են, եթե Դուք հավասարակշռված սննդակարգ ունեք և ստանում եք անհրաժեշտ էներգիան։

 

Նախքան հավելումներ ընդունելը, փորձեք նախ կատարել այս քայլերը.

 •  Վերանայեք Ձեր սննդակարգը և կատարեք անհրաժեշտ փոփոխություններ.
 •  Եթե արդյունքի չհասնեք, խոսեք բժշկի հետ և կատարեք սննդային գնահատում;
 •  Եթե բժշկի որոշի, որ հավելումը անհրաժեշտ է առողջապահական նպատակներով, մանրակրկիտ ուսումնասիրեք և գտեք խմբաքանակով փորձարկված հավելումներ.
 •  Գնեք միայն խմբաքանակով փորձարկված հավելումներ, որն ունի նույն արտադրական տեղեկանքը կամ պիտակը, ինչ սերտիֆիկատը

Եթե ​​վերը նշված քայլերն ավարտելուց հետո դուք որոշեք օգտագործել հավելումը.

 •  Նախ, հիշեք, որ անկախ նրանից՝ մտադրվել եք խաբել, թե ոչ, եթե Ձեր համակարգում արգելված նյութ է հայտնաբերվել, նույնիսկ հավելումներ ընդունելու կամ բժշկի առաջարկության հետևանքով, Դուք միևնույն է պատասխանատու եք (խիստ պատասխանատվություն ):
 •  Պահպանեք հավելումի փոքր քանակություն. եթե դուք դրական արդյունք եք ստանում, ապա Դուք գոնե հնարավորություն ունեք գիտականորեն թեստավորել Ձեր մնացած նմուշը, որպեսզի տեսնեք, թե արդյոք այն աղտոտված է:
 •  Պահպանեք խմբաքանակի թեստի վկայականը:
 •  Պահպանեք գնման ապացույցը, ինչպես անդորրագիրը:
 •  Գրանցեք, թե երբ և որքան եք ընդունել հավելումը։

Աղտոտված սննդային հավելումների մասին ավելին իմանալու համար, այցելեք մեր ֆեսյբուքյան էջը։


https://www.facebook.com/profile.php?id=100063824991087

Դոպինգ ստուգումը արդյունավետ գործիք է, սակայն այն պահանջում է այլ գործիքներ, որպեսզի հնարավորինս արդյունավետ լինի: Հետաքննությունը ապացուցել է, որ բացահայտվում են լուրջ խաբեության և սպորտը խաբելու համակարգային սխեմաներ: Որպես մարզիկ, դուք կարող եք ունենալ եզակի պատկերացումներ ձեր սպորտի վերաբերյալ, ներառյալ դոպինգային ռիսկերի
կամ խնդիրների մասին հստակ ցուցումներ, որոնք կարող են հետաքննություն պահանջել: Հակադոպինգային համակարգը լավագույնս աշխատում է, երբ դուք ներկայացնում եք այս տեղեկատվությունը:

Ոչինչ ավելի հավանական չէ, քան վստահելի իրազեկը, որը հիմնավոր ապացույցներ ունի, և օգնում է իշխանություններին:

The Speak Up! Պլատֆորմը թույլ է տալիս մարզիկներին, նրանց աջակցող անձնակազմին և բոլոր մյուսներին, ովքեր կարող են տեղեկություններ ունենալ՝ կապված Հակադոպինգային կանոնների հնարավոր խախտման վերաբերյալ, եթե ցանկանան, տրամադրել տեղեկատվությունը ՀՀԳ-ին գաղտնի ձևով:


The Speak Up!- ը կարող է օգտագործվել նաև հակադոպինգային կազմակերպության կողմից Համաշխարհային հակադոպինգային օրենսգրքի հնարավոր անհամապատասխանության մասին զեկուցելու համար կամ ցանկացած արարք, որը կարող է խաթարել սպորտի համաշխարհային ջանքերին: