Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Լսումների հանձնաժողովի վերջնական որոշումը.
Սահակյան Հենրիկի գործի վերաբերյալ

Որոշեց․

1. Ելնելով ներկայացված փաստաթղթերից և կարծիքներից, միանշանակ տեղի
է ունեցել հակադոպինգային կանոնների խախտում և հիմք ընդունելով
Համաշխարահին Հակադոպինգային Օրենսգրքի դրույթները` չեղյալ համարել
ՀՀ Բռնցքամարտի Ազգային Առաջնություն ժամանակ Սահակյան Հենրիկի
ցույց տված արդյունքները ներառյալ ցանկացած մեդալի, միավորների և
մրցանակների զրկում այն իրադարձության ժամանակ, որի ընթացքում տեղի է
ունեցել հակադոպինգային կանոնների խախտում, համաձայն
Համաշխարհային Հակադոպինգային Օրենսգրքի Հոդված 10.11-ի։

2. Սահակյան Հենրիկին որակազրկել երեք (3) տարի որակազրկման
ժամկետով ՝ սկսած 2023 թվականի փետրվարի 4-ից մինչև 2026 թվականի
փետրվարի 4-ը ներառյալ։

3. Որակազրկման ժամանակահատվածում, Համաշխարհային
Հակադոպինգային Օրենսգրքի 10.12-րդ հոդվածի համաձայն, Սահակյան
Հենրիկին չի թույլատրվում որևէ կարգավիճակով մասնակցել մրցումների, ՀՀ
ազգային հավաքականի ուսումնամարզական հավաքների կամ այլ մարզական
գործունեության (բացառությամբ հակադոպինգային կրթական կամ
վերականգնողական ծրագրերի), որը կազմակերպվում է ազգային կամ
միջազգային ֆեդերացիաների կողմից:

4. Հիմնվելով 2021թ.-ի Համաշխարհային հակադոպինգային Օրենսգրքի և
Հայաստանի ազգային հակադոպինգային կանոնների պահանջների հիման
վրա ընդունված որոշումները կարող են բողոքարկվել համաձայն 13.2-ից 13.7-րդ
հոդվածների կամ ինչպես այլ կերպ նախատեսված է Օրենսգրքում կամ
Միջազգային ստանդարտներում: Նման որոշումները ուժի մեջ կմնան
բողոքարկման ընթացքում, եթե վերաքննիչ մարմինն այլ բան կարգադրի:

5.Սույն որոշումը կարող է բողոքարկվել Մարզական արբիտրաժային
դատարանում՝ որոշումը ստանալուց հետո 21 օրվա ընթացքում:
Գործը համարել փակված։

ՀՀ Հակադոպինգային Գործակալությունը ծանուցում է, որ Ժիլկինա Իննայի
(ուժային եռամարտ) նմուշում հայտնաբերվել է արգելված նյութ՝ Մելդոնիում, (S4
Հորմոններ և Մետաբոլիկ Մոդուլյատորներ ) ինչը համարվում է
անբարենպաստ փորձաքննական արդյունք։
Հետևաբար, մարզիկը ժամանակավորապես հեռացվում է՝ հակադոպինգային
կանոնների հնարավոր խախտման պատճառով։
Եթե պարզվի, որ մարզիկը հակադոպինգային կանոնների խախտում չի
կատարել, համապատասխան որոշումը նույնպես կհրապարակվի։
ՀՀ Հակադոպինգային Գործակալությունը այլ մեկնաբանություններ չի անի,
քանի դեռ գործը ընթացքի մեջ է։

ՀՀ Հակադոպինգային Գործակալությունը ծանուցում է, որ Հարությունյան
Խաչիկի (ուժային եռամարտ) նմուշում հայտնաբերվել է արգելված նյութ՝
Դեհիդրոքլորոմեթիլտեստոստերոն (Տուրինաբոլ), (S1 Անաբոլիկ անդրոգեն
ստերոիդներ) ինչը համարվում է անբարենպաստ փորձաքննական արդյունք։
Հետևաբար, մարզիկը ժամանակավորապես հեռացվում է՝ հակադոպինգային
կանոնների հնարավոր խախտման պատճառով։
Եթե պարզվի, որ մարզիկը հակադոպինգային կանոնների խախտում չի
կատարել, համապատասխան որոշումը նույնպես կհրապարակվի։
ՀՀ Հակադոպինգային Գործակալությունը այլ մեկնաբանություններ չի անի,
քանի դեռ գործը ընթացքի մեջ է։

ՀՀ Հակադոպինգային Գործակալությունը ծանուցում է, որ Սարգսյան Սամվելի
(ուժային եռամարտ) նմուշում հայտնաբերվել է արգելված նյութ՝19-
նորանդրոստերոն, Մեթանդիենոն և Դեհիդրոքլորոմեթիլտեստոստերոն
(Տուրինաբոլ) (S1 Անաբոլիկ անդրոգեն ստերոիդներ) ինչը համարվում է
անբարենպաստ փորձաքննական արդյունք։
Հետևաբար, մարզիկը ժամանակավորապես հեռացվում է՝ հակադոպինգային
կանոնների հնարավոր խախտման պատճառով։
Եթե պարզվի, որ մարզիկը հակադոպինգային կանոնների խախտում չի
կատարել, համապատասխան որոշումը նույնպես կհրապարակվի։
ՀՀ Հակադոպինգային Գործակալությունը այլ մեկնաբանություններ չի անի,
քանի դեռ գործը ընթացքի մեջ է։

ՀՀ Հակադոպինգային Գործակալությունը ծանուցում է, որ Թադևոսյան Կարեն
(ուժային եռամարտ) նմուշում հայտնաբերվել է արգելված նյութ՝ 19-
նորանդրոստերոն (S1 Անաբոլիկ անդրոգեն ստերոիդներ) ինչը համարվում է
անբարենպաստ փորձաքննական արդյունք։
Հետևաբար, մարզիկը ժամանակավորապես հեռացվում է՝ հակադոպինգային
կանոնների հնարավոր խախտման պատճառով։
Եթե պարզվի, որ մարզիկը հակադոպինգային կանոնների խախտում չի
կատարել, համապատասխան որոշումը նույնպես կհրապարակվի։
ՀՀ Հակադոպինգային Գործակալությունը այլ մեկնաբանություններ չի անի,
քանի դեռ գործը ընթացքի մեջ է։

«Հակադոպինգային Գործակալություն» ՊՈԱԿ-ը ՀԱՕԿ-ի հետ ստեղծել է նոր ուսումնական տեսաֆիլմ