Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Լսումների հանձնաժողովի վերջնական որոշումը.
ԴՄԻՏՐԻ ՍԵՐՅՈԴԿԻՆԻ գործի վերաբերյալ


Սիրողական մարզիկ ԴՄԻՏՐԻ ՍԵՐՅՈԴԿԻՆԻ կողմից 2023թ մայիսի 20-ին ՀՀ
Ուժային եռամարտի հրում հենարանից առաջնության ժամանակ
հակադոպինգային կանոների խախատման համար որակազրկել մարզիկին
երկու (2) տարի ժամկետով։

Մարզիկ ԴՄԻՏՐԻ ՍԵՐՅՈԴԿԻՆԻՆ արգելել.
∙Ելնելով ներկայացված փաստաթղթերից և կարծիքներից, միանշանակ

տեղի է ունեցել հակադոպինգային կանոնների խախտում և հիմք
ընդունելով Օրենսգրքի դրույթները` առաջարկում է չեղյալ համարել ՀՀ
Ուժային եռամարտի հրում հենարանից առաջնության ժամանակ
ԴՄԻՏՐԻ ՍԵՐՅՈԴԿԻՆԻ ցույց տված արդյունքները:

∙Որակազրկման ժամկետը սկսվում է 2023 թվականի մայիսի 20-ին՝
որակազրկման մասին վերջնական լսումների որոշման օրվանից և ուժի
մեջ է մինչև 2025 թվականի մայիսի 20-ը:

∙ Հիմնվելով Համաշխարհային հակադոպինգային Օրենսգրքի և
Հայաստանի ազգային հակադոպինգային կանոնների-2021-ի ընդունված
որոշումները կարող են բողոքարկվել համաձայն 13.2-ից 13.7-րդ
հոդվածների կամ ինչպես այլ կերպ նախատեսված է Օրենսգրքում կամ
Միջազգային ստանդարտներում: Նման որոշումները ուժի մեջ կմնան
բողոքարկման ընթացքում, եթե վերաքննիչ մարմինն այլ բան
չկարգադրի:

∙Սույն որոշումը կարող է բողոքարկվել Մարզական արբիտրաժային
դատարանում՝ որոշումը ստանալուց հետո 21 օրվա ընթացքում:


Գործը համարել փակված։

«Հակադոպինգային Գործակալություն» ՊՈԱԿ-ը ՀԱՕԿ-ի հետ ստեղծել է նոր ուսումնական տեսաֆիլմ