Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Ուսումնասիրեք

ԹՕԲ

Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ ձեր առողջությունը ամենակարևորն է: Եթե 
​​հիվանդ եք և պետք է բուժվեք, ապա չեք կարող մասնակցել մրցույթներին: 
 
Մարզիկները կարող են ունենալ հիվանդություններ կամ պայմաններ, որոնք 
պահանջում են դեղեր ընդունել կամ որոշ ընթացակարգեր անցնել: Եթե 
հիվանդությունը կամ վնասվածքը բուժելու համար մարզիկից պահանջում է 
օգտագործել դեղ կամ մեթոդ, որը արգելված է Համաշխարհային 
Հակադոպինգային Գործակալության (ՀՀԳ) արգելված ցանկի համաձայն, ԹՕԲ
ը կարող է այդ մարզիկին թույլտվություն տալ օգտագործելու այդ նյութը կամ 
մեթոդը մրցումների ժամանակ առանց հակադոպինգային կանոնները 
խախտելու և առանց որևէ կիրառելի պատժամիջոցների: ԹՕԲ դիմումները 
գնահատվում են ԹՕԲ հանձնաժողովի (ԹՕԲՀ) բժիշկների խմբի կողմից: 
 
Հակադոպինգային Գործակալության  ՊՈԱԿ-ի ԹՕԲերը վավեր են միայն 
ազգային մակարդակի մրցումային և արտամրցումային թեստավորման 
համար: 
Հետևյալ չորս չափանիշներից բոլորը պետք է բավարարվեն (Լրացուցիչ 
մանրամասների համար տե՛ս ՀՀԳի թերապևտիկ օգտագործման 
բացառությունների միջազգային ստանդարտը (ISTUE) Հոդված 4.2). 
 
1.Մարզիկը ունի հստակ ախտորոշված ​​առողջական վիճակ, որը պահանջում է 
բուժման համար արգելված նյութի կամ մեթոդի կիրառում. 
2.Նյութի թերապևտիկ օգտագործումը հավանականությունների 
հարաբերակցությամբ չի հանգեցնի արդյունավետության զգալի բարելավմանը  
3. Տվյալ արգելված նյութը կամ մեթոդը բուժում է հիվանդությունը, և չկա 
ողջամիտ թույլատրելի թերապևտիկ այլընտրանք. 
4. Այդ նյութի կամ մեթոդի օգտագործման անհրաժեշտությունը չի հանդիսանում 
օգտագործման պահին արգելված նյութի կամ մեթոդի նախնական 
օգտագործման հետևանք (առանց ԹՕԲ): 
Այն մարզիկներին, ովքեր ենթակա են հակադոպինգային կանոնների, 
անհրաժեշտ կլինի ԹՕԲ ՝ արգելված նյութ ընդունելու կամ արգելված մեթոդ 
օգտագործելու համար: Դուք պետք է ճշտեք «Հակադոպինգային 
գործակալություն» ՊՈԱԿ-ից, թե ում պետք է դիմել և արդյոք կարող եք դիմել 
հետին թվով։ 
 
Նախ, ստուգեք, արդյոք պահանջվող դեղը կամ մեթոդը, որը դուք մտադիր եք 
ընդունել կամ օգտագործել, արգելված է ՀՀԳ արգելված ցանկում: 
 
[Prohibited     List     «Ստուգեք ձեր դեղորայքը»  արգելված ցուցակում ARM-NADO 
կայքում: 
 
 
Դուք պետք է տեղեկացնեք ձեր բժշկին(ներին), որ դուք պարտավոր եք 
պահպանել հակադոպինգային կանոնները: Դուք և ձեր բժիշկը(ները) պետք է 
ստուգեք Արգելված ցուցակը /Prohibited       List նշանակված ցանկացած 
նյութի/մեթոդի համար: Հիշեք, որ ի վերջո մարզիկներն են պատասխանատու: 
Դժվարությունների դեպքում դիմեք «Հակադոպինգային գործակալություն» 
ՊՈԱԿ։ 
 
Այնուհետև դիմեք «Հակադոպինգային գործակալություն» ՊՈԱԿ՝ ձեր 
մրցակցային մակարդակը և ​​ԹՕԲ դիմումի պահանջները որոշելու համար: 
 
Եթե ​​որոշվում է, որ դուք ազգային մակարդակի մարզիկ եք, /Մարզիկ, որը չի 
հանդիսանում Միջազգային մակարդակի մարզիկ և ընգրկված է Ազգային 
Հակադոպինգային Կազմակերպության թեստավորման ցուցակում: Ազգային 
մակարդակի մարզիկի համար չափորոշիչները բերված են սույն Կանոններում/, 
ապա Հայաստանում ազգային մակարդակի մարզիկները սահմանվում են 
այնպես, ինչպես նշված է սույն Հակադոպինգային Կանոնների 
Ներածությունում: Դուք պետք է նախապես դիմեք «Հակադոպինգային 
գործակալություն» ՊՈԱԿ՝ անհրաժեշտության դեպքում, եթե չկան արտակարգ 
կամ բացառիկ հանգամանքներ։  
 
Միայն մրցութային կարգով արգելված նյութերի համար դուք պետք է դիմեք 
ԹՕԲ  համար ձեր հաջորդ մրցույթից առնվազն 30 օր առաջ: Խնդրում ենք 
ծանոթանալ «Ինչպե՞ս դիմել «Հակադոպինգային գործակալություն» ՊՈԱԿ՝ ԹՕԲ 
ստանալու համար» բաժինը ստորև. 
 
Եթե ​​ձեր մակարդակը ցածր է «Ազգային մակարդակից», ինչպես սահմանված է 
վերևում, /Մարզիկ, որը չի հանդիսանում Միջազգային մակարդակի մարզիկ և 
ընգրկված է Ազգային Հակադոպինգային Կազմակերպության թեստավորման 
ցուցակում: Ազգային մակարդակի մարզիկի համար չափորոշիչները բերված 
են սույն Կանոններում/, դուք իրավունք ունեք դիմել հետաձքված ԹՕԲ համար՝ 
«Հակադոպինգային գործակալություն» ՊՈԱԿ-ի կողմից թեստավորում 
անցնելուց հետո կամ ցանկացած այլ հակադոպինգային կազմակերպության 
կողմից: 
 
 «Հակադոպինգային գործակալություն» ՊՈԱԿ-ի կողմից տրված ԹՕԲ ը վավեր 
է միայն ազգային մակարդակով: Եթե ​​դուք միջազգային մակարդիկի մարզիկ 
եք, կամ դառնում եք միջազգային մակարդակի մարզիկ, կամ մասնակցում եք 
Խոշոր խաղերին, ապա այդ ԹՕԲ ը վավեր չի լինի, քանի դեռ այն չի ճանաչվել 
համապատասխան Միջազգային Ֆեդերացիայի (ՄՖ)  կամ Մեծ 
Իրադարձությունների Կազմակերպության (ՄԻԿ) կողմից: Ձեր 
պարտականությունն է ստուգել՝ արդյոք ձեր «Հակադոպինգային 
գործակալություն» ՊՈԱԿ-ի ԹՕԲ  ավտոմատ կերպով ճանաչվում է այդպիսի 
ՄՖ կամ ՄԻԿ կողմից: 
 
«Հակադոպինգային գործակալություն» ՊՈԱԿ-ը կարող է օգնել ձեզ՝ որոշելու 
ձեր մակարդակը և ԹՕԲ  հայտի պահանջները և, անհրաժեշտության 
դեպքում, օգնել ձեզ ներկայացնելու ձեր «Հակադոպինգային գործակալություն» 
ՊՈԱԿ-ի ԹՕԲ  ՄՖ-ին կամ ՄԻԿ-ին ճանաչման համար: Խնդրում ենք 
զանգահարել 094282018, 098950322, 091554463, 055068515 հեռախոսահամարներով 
կամ անձամբ դիմել Հայաստանի Հակադոպինգային Գործակալություն (Երևան, 
Միկոյան 51, Օլիմպավան) 
ԹՕԲ  համար հետին թվով կարող եք դիմել «Հակադոպինգային 
գործակալություն» ՊՈԱԿ-ին, եթե՝ 
 
1. Ձեզ անհրաժեշտ է բժշկական շտապ բուժում: 
 
2. Անբավարար ժամանակ, հնարավորություն կամ այլ բացառիկ 
հանգամանքներ են եղել, որոնք խանգարել են ձեզ ներկայացնել ԹՕԲ հայտը 
կամ գնահատել այն նախքան թեստավորում անցնելը: 
 
3. «Հակադոպինգային գործակալություն» ՊՈԱԿ-ի  հակադոպինգային 
կանոնների համաձայն, ձեզ թույլ չեն տվել կամ չեն պահանջել նախապես դիմել 
ԹՕԲ  համար: 
 
4.Դուք ավելի ցածր մակարդակի մարզիկ եք, որը չի գտնվում միջազգային 
ֆեդերացիայի կամ Ազգային հակադոպինգային կազմակերպության 
իրավասության ներքո և անցել է դոպինգ ստուգում: 
 
5. Դուք ստացելեք դրական արդյունք այն բանից հետո, երբ օգտագործել եք 
արտամրցութային նյութ, որն արգելված էր միայն մրցութային պայմաններում 
(օրինակ՝ գլյուկոկորտիկոիդներ): 
 
 
Հազվագյուտ և բացառիկ դեպքերում, և չնայած օրենսգրքի որևէ այլ դրույթի, 
դուք կարող եք դիմել և ձեզ կարող է տրվել հետադարձ հաստատում արգելված 
նյութի կամ մեթոդի թերապևտիկ օգտագործման համար, եթե հաշվի առնելով 
օրենսգրքի նպատակը, ակնհայտորեն անիմաստ կլինի տրամադրել 
հետադարձ ԹՕԲ: 
Այս եզակի հետադարձ ԹՕԲ  կտրամադրվի միայն ՀՀԳ նախնական 
հաստատմամբ  ՀՀԳ կարող է իր բացարձակ հայեցողությամբ համաձայնել 
կամ մերժել «Հակադոպինգային գործակալություն» ՊՈԱԿ-ի որոշումը): 
 
Կարևոր նշում. 
 
Առանց ԹՕԲ  արգելված նյութի կամ մեթոդի օգտագործումը կարող է 
հանգեցնել հակադոպինգային կանոնների խախտման: 
 
Այն դեպքում, երբ նմուշների հավաքագրումից հետո անհրաժեշտ է դիմել 
հետադարձ ԹՕԲ  համար, ապա ձեզ խորհուրդ է տրվում պատրաստել 
բժշկական ֆայլ և պատրաստ ներկայացնել գնահատման: 
«Հակադոպինգային գործակալություն» ՊՈԱԿ-ը խրախուսում է ADAMS-ի 
միջոցով ներկայացնել ԹՕԲ հայտերը՝ անհրաժեշտ բժշկական գործի հետ 
միասին։ Եթե ​​դուք գրանցված չեք ADAMS-ում, խնդրում ենք կապ հաստատել 
թեժ գծի հեռախոսահամարով՝ 094282018 կամ 094008515՝ այն կարգավորելու
համար: 
 
Հակառակ դեպքում, խնդրում ենք ներբեռնել «Հակադոպինգային 
գործակալություն» ՊՈԱԿ-ի ԹՕԲ դիմումի ձևը[http://www.armnado.am/tue/], և 
պատշաճ ձևով լրացնելուց և ստորագրելուց հետո անհրաժեշտ բժշկական 
ֆայլի հետ ուղարկեք armntidopingservice@outlook էլ. .com. 
 
Ձեր ԹՕԲ դիմումը պետք է ներկայացվի ընթեռնելի ձևով՝ օգտագործելով 
մեծատառեր կամ ճիշտ համակարգչային մուտքագրում: 
 
Բժշկական գործը պետք է ներառի. 
 
1. Բժշկական համապարփակ պատմություն, ներառյալ բնօրինակ ախտորոշող 
բժիշկ(ներից) փաստաթղթերը (հնարավորության դեպքում), 
2. Դիմումին առնչվող բոլոր հետազոտությունների, լաբորատոր 
հետազոտությունների և պատկերային հետազոտությունների արդյունքները: 
 
Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ ձեզ հարկավոր չէ վճարել լրացուցիչ 
բժշկական հետազոտությունների, թեստերի, պատկերային 
հետազոտությունների և այլի համար: Ձեր սպորտային ֆեդերացիան կվճարի 
դրա համար: 
 
ԹՕԲ  ցանկացած հայտ, որը ամբողջական կամ ընթեռնելի չէ, չի քննարկվի և 
կվերադարձվի լրացնելու և նորից ներկայացնելու համար: 
Ձեզ և ձեր բժշկին ճիշտ բժշկական փաստաթղթեր տրամադրելու հարցում 
օգնելու համար մենք առաջարկում ենք խորհրդակցել ՀՀԳ ստուգաթերթերի՝ 
ԹՕԲ դիմումների համար՝ ԹՕԲ  դիմումի գործընթացի ընթացքում ուղղորդման 
և աջակցության համար, և Բժշկական տեղեկատվությանը՝ աջակցելու ԹՕԲՀ 
ների որոշումներին՝ հատուկ ընդհանուր բժշկական պայմանների, բուժման 
վերաբերյալ ուղեցույցի համար, նյութեր և այլն։ 
 
Պահպանեք ԹՕԲ դիմումի ձևը և ձեր դիմումին աջակցող բոլոր բժշկական 
տեղեկատվության ամբողջական պատճենը և այն ուղարկված լինելու 
ապացույցը: 
Խոշոր իրադարձությունների կազմակերպությունը (ԽԻՄ) պահանջում է, որ 
մարզիկները դիմեն իրենց ԹՕԲ ճանաչման համար, եթե նրանք ցանկանում 
են օգտագործել արգելված նյութ կամ մեթոդ ԽԻՄ-ի հետ կապված: 
 
Եթե ​​դուք ունեք «Հակադոպինգային գործակալություն» ՊՈԱԿ-ի կողմից տրված 
ԹՕԲ  և մասնակցելու եք խոշոր միջոցառմանը, օրինակ՝ Օլիմպիական 
խաղերին, ապա պետք է դիմեք ԽԻՄ-ին՝ դրանց ճանաչման գործընթացի 
վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալու համար: 
«Հակադոպինգային գործակալություն» ՊՈԱԿ-ի ԹՕԲՀ  պետք է որոշում 
կայացնի որքան հնարավոր է շուտ և սովորաբար 21 օրվա ընթացքում՝ 
ամբողջական ԹՕԲ դիմումը ստանալու օրվանից՝ ներառյալ անհրաժեշտ 
բժշկական տվյալները:
Յուրաքանչյուր ԹՕԲ ունի որոշակի տևողություն, որի վերջում այն 
​​ինքնաբերաբար լրանում է: Եթե ​​դուք պետք է շարունակեք օգտագործել 
արգելված նյութը կամ մեթոդը, ապա ձեր պարտականությունն է ժամկետի 
ավարտից շուտ ներկայացնել ԹՕԲ  համար նոր հայտ՝ թարմացված 
բժշկական տեղեկություններով, որպեսզի բավարար ժամանակ լինի որոշում 
կայացնելու համար մինչև ընթացիկ ԹՕԲ ժամկետի ավարտը: 
 
Կարևոր նշում. 
 
Արգելված նյութի կամ մեթոդի առկայությունը (նմուշների հավաքագրումից 
հետո), օգտագործումը, տիրապետումը կամ օգտագործումը պետք է 
համապատասխանի ձեր ԹՕԲ  պայմաններին: Հետևաբար, եթե Ձեզ 
անհրաժեշտ է էապես տարբեր դեղաչափ, հաճախականություն կամ 
կիրառման տևողությունը, դուք պետք է դիմեք «Հակադոպինգային 
գործակալություն» ՊՈԱԿ-ին, քանի որ ձեզնից կարող է պահանջվել դիմել նոր 
ԹՕԲ  համար: Որոշ նյութեր և դեղաչափեր, օրինակ՝ ինսուլինը, հաճախ 
փոփոխվում են բուժման ընթացքում, և այդ հնարավոր տատանումները պետք 
է նշվեն բուժող բժշկի կողմից ԹՕԲ հավելվածում և սովորաբար ընդունվեն 
ԹՕԲՀ- ի կողմից: 
ԹՕԲ դիմումը մերժելու որոշումը ներառում է մերժման պատճառի 
(պատճառների) գրավոր բացատրությունը: Եթե ձեզ համար պարզ չէ, խնդրում 
ենք դիմել «Հակադոպինգային գործակալություն» ՊՈԱԿ՝ հստակ հասկանալու, 
թե ինչու է մերժվել ԹՕԲ -ն: Երբեմն կարող է լինել կարևոր տեղեկատվություն, 
ախտորոշիչ թեստ, լաբորատոր արդյունքներ բացակայություն և այլն: Այդ 
դեպքում դուք պետք է նորից դիմեք մեզ: Հակառակ դեպքում, մերժման 
որոշումը կարող եք բողոքարկել հետևյալ կերպ. 
 
Եթե Գործակալությունը մերժում է ներկայացված ԹՕԲ ստանալու համար 
հայտը, մարզիկը կարող է բողոքարկել համաձայն սույն կանոնների  13.2.2 
կետի: 
ՀՀԳ-ն պետք է քննարկի Միջազգային ֆեդերացայի կողմից մերժված  ԹՕԲ  
թույտվություն ստանալու համար հայտը, որը տրված է Գործակալության 
կողմից: Բացի այդ  ՀՀԳն ցանկացած ժամանակ իր նախաձեռնությամբ կարող 
է վերանայել Գործակալության որոշումը: Եթե ՀՀԳ-ն վերանայումից հետո 
կկայացնի որոշում, որ քննարկվող ԹՕԲ ստանալու գործընթացը 
համապատասխանում է ԹՕԲ Միջազգային ստանդարտի պահանջներին ՀՀԳ-ն 
պետք է ճանաչի  Գործակալության ԹՕԲ  թույտվությունը՝ և հակառակը:  
Մարզիկը կարող է բողոքարկել ԹՕԲ թույտվության վերաբերյալ  ցանկացած 
որոշում, որը չի վերանայվել ՀՀԳ-ի կողմից, կամ, որ վերանայվել է, բայց չի 
կասեցվել ՀՀԳ-ի կողմից՝ բացառապես ՄԱԴ-ում: 
Դուք կամ «Հակադոպինգային գործակալություն» ՊՈԱԿ-ը 21 օր ժամանակ 
ունեք չճանաչման մասին ծանուցումից հետո հարցը ՀՀԳ-ին փոխանցելու 
համար: Դուք պետք է ուղարկեք նույն տեղեկատվությունը, որը ներկայացրել եք 
«Հակադոպինգային գործակալություն» ՊՈԱԿ-ին, և որի վրա հիմնվել է նրանց 
ԹՕԲՀ որոշումը, անվտանգ առցանց եղանակով կամ գրանցված փոստով 
հետևյալ հասցեով՝ 
WADA Medical Department
World Anti-Doping Agency 
Stock Exchange Tower 
800 Place Victoria (Suite 1700) 
P.O. Box 120 
Montreal (Quebec) H4Z 1B7 
Canada 
Հարցման և/կամ վերանայման հարցումն ուղարկելու էլփոստի հասցեն է՝ 
medical@wada-ama.org 
 
Մինչև ՀՀԳ որոշումը, «Հակադոպինգային գործակալություն» ՊՈԱԿ-ի ԹՕԲ 
ուժի մեջ է մնում միայն ազգային մակարդակի մրցումների և արտամրցութային 
թեստավորման համար: Եթե հարցը չուղարկվի ՀՀԳին վերանայման համար, 
«Հակադոպինգային գործակալություն» ՊՈԱԿ-ը պետք է որոշի, թե արդյոք 
տրված բնօրինակ ԹՕԲ պետք է վավեր մնա ազգային մակարդակի մրցույթի 
և արտամրցութային թեստավորման համար: 
ԹՕԲ դիմումում պարունակվող ողջ տեղեկատվությունը, ներառյալ օժանդակ 
բժշկական տեղեկատվությունը, և ցանկացած այլ տեղեկատվություն, որը 
կապված է ձեր ԹՕԲ հարցումի գնահատման հետ, խստորեն գաղտնի է 
պահվում և վերաբերվում է ADAMS ԹՕԲ գործընթացում պարունակվող 
Մարզիկի հայտարարագրմանը և «Հակադոպինգային Գործակալություն» 
ՊՈԱԿ-ի ԹՕԲ Հայտի ձևին  [http://www.armnado.am/tue/]: ԹՕԲՀ բոլոր անդամները 
և ձեր ԹՕԲ Հայտի և հարակից տեղեկատվության ցանկացած այլ լիազորված 
ստացող (ինչպես նկարագրված է Մարզիկի հայտարարագրում) ենթակա են 
մասնագիտական ​​կամ պայմանագրային գաղտնիության պարտավորության: 
 
Խնդրում ենք ուշադիր ուսումնասիրել Մարզիկի հայտարարագրի պայմանները: 
Մասնավորապես, նշեք, որ եթե ցանկանում եք չեղարկել «Հակադոպինգային 
գործակալություն» ՊՈԱԿ-ի ԹՕԲՀ  իրավունքը՝ ստանալու ձեր ԹՕԲ հարցումին 
առնչվող տեղեկատվությունը մարզիկի հայտարարագրի համաձայն, ձեր ԹՕԲ 
հայտը կհամարվի չեղարկված՝ առանց հաստատման: . 
 
Ձեր ԹՕԲ հարցումին առնչվող տեղեկատվությունը կպահվի 
«Հակադոպինգային գործակալություն» ՊՈԱԿ-ի և ցանկացած այլ լիազորված 
ստացողների կողմից ոչ ավելի, քան անհրաժեշտ է մարզիկի 
հայտարարագրում նշված նպատակների համար՝ համաձայն Գաղտնիության և անձնական տեղեկատվության պաշտպանության միջազգային ստանդարտի: 
«Հակադոպինգային գործակալություն» ՊՈԱԿ-ի անձնական տեղեկատվական 
պրակտիկայի հետ կապված լրացուցիչ տեղեկությունների և հարցերի համար 
խնդրում ենք կապ հաստատել 094282018 հեռախոսահամարով 
«Հակադոպինգային գործակալություն» ՊՈԱԿ-ի տնօրենի տեղակալի հետ։ 
Եթե կասկած ունեք, թե որ կազմակերպությանը պետք է դիմեք ԹՕԲ համար, 
կամ ճանաչման գործընթացին կամ ԹՕԲ-ներին վերաբերող որևէ այլ հարցի, 
խնդրում ենք կապ հաստատել 094282018 հեռախոսահամարով՝ 
«Հակադոպինգային գործակալություն» ՊՈԱԿ-ի տնօրենի տեղակալի հետ։ 
ՀՀԳ թերապևտիկ օգտագործման բացառությունների միջազգային ստանդարտ  (ISTUE) 
ՀՀԳ ստուգաթերթեր ԹՕԲ հավելվածների համար 
ՀՀԳ ուղեցույցներ 2021 թվականի թերապևտիկ օգտագործման բացառությունների միջազգային ստանդարտի համար (ISTUE) 
ՀՀԳ հակադոպինգային կրթություն և ուսուցում (ADEL)